Ondanks de constante zorg en aandacht die Worketeers aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de publiceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Worketeers sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Worketeers kan er niet voor instaan dat de informatie of producten op deze website geschikt zijn voor het doel waarvoor jij het gebruikt. Worketeers is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie of diensten die via deze website zijn verkregen.